Polski Deutch English
Obsługa niesłyszących

Geotermalna energia odnawialna

 

ENERGIA GEOTERMALNA W SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM PYRZYC

Wśród odnawialnych źródeł energii znaczący udział ma energia geotermiczna, skumulowana w gruntach, skałach, płynach wypełniających pory i szczeliny skalne. Gdy nośnikiem tej energii są płyny złożowe (woda, para), wtedy mówimy o energii geotermalnej. Energia geotermalna jest praktycznie niewyczerpalna z uwagi na jej stałe uzupełnianie przez strumień ciepła przenoszonego z gorącego wnętrza ziemi ku powierzchni przez przewodzenie i konwekcję. Pomimo ogromnych zasobów, energia geotermiczna nie będzie w stanie zastąpić paliw kopalnych w skali globalnej, ale jej wykorzystanie w skali regionalnej może znacznie wpłynąć na zmniejszenie zużycia paliw, a tym samym na poprawę stanu środowiska naturalnego.

SYSTEM CIEPŁOWNICZY W PYRZYCACH


Zrealizowany w latach 1992-1997 system ciepłowniczy obejmuje:

  • ciepłownię geotermalno-gazową o mocy szczytowej 48 MW,

  • sieć cieplną z rur preizolowanych (15 km),

  • sieć sterowniczo-sygnalizacyjną (28 km),

  • 66 węzłów cieplnych (w pełni zautomatyzowanych).


Inwestycję pod nazwą "Ciepłownia geotermalna w Pyrzycach wraz z siecią cieplną" gmina Pyrzyce rozpoczęła w 1992 r. Zadanie to oparto na bilansie cieplnym sporządzonym w 1991 r. Problemy finansowe podczas realizacji inwestycji zmusiły gminę do poszukiwania rozwiązań mających na celu zakończenie budowy. Nadanie inwestycji charakteru pilotażowego przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przyczyniło się do powstania spółki z o.o. "Geotermia Pyrzyce". Właścicielami powstałej 5 grudnia 1994 r. spółki są: Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gmina Pyrzyce oraz Skarb Państwa.

Zadaniem przedsiębiorstwa było zakończenie budowy ciepłowni oraz prowadzenie eksploatacji systemu ciepłowniczego. Zakończenie realizacji nastąpiło w czerwcu 1997 r. Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 60,6 mln zł.

Procentowy udział poszczególnych elementów zadania przedstawia się następująco:

  • ciepłownia geotermalno-gazowa 60%, w tym: system geotermalny 28%, urządzenia 50%, budynki, budowle i instalacje technologiczne 22%.
  • sieć przesyłowa 40%, w tym: sieć cieplna 61%, sieć sterowniczo-sygnalizacyjna 26%, węzły cieplne 13%.

Źródła finansowania: środki własne (udziały, pożyczki) 77% i dotacje 23%.

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA

Zadaniem miejskiej ciepłowni w Pyrzycach i zbudowanej równolegle miejskiej sieci ciepłowniczej jest zastąpienie użytkowanych dotychczas rozproszonych kotłowni węglowych o niskiej sprawności, emitujących do atmosfery znaczne ilości szkodliwych produktów spalania.

Cztery otwory geotermalne o głębokości ok. 1630 m (dwa wydobywcze i dwa zatłaczające) zostały rozmieszczone w taki sposób, aby w okresie 30 lat eksploatacji złoża nie wystąpił wyraźny spadek temperatury wydobywanej wody geotermalnej. Wydobyta woda geotermalna o temperaturze początkowej 61-63°C jest schładzana w dwóch wymiennikach ciepła do temperatury ok. 26°C i odprowadzana ponownie w głąb ziemi. Przy strumieniu masy wody wynoszącym 340 m3/h moc cieplna instalacji geotermalnej wynosi ok. 15 MW. Szczytowym i awaryjnym źródłem ciepła są dwa wysokosprawne gazowe kotły kondensacyjne o łącznej mocy 20 MW. W celu zwiększenia stopnia wykorzystania energii cieplnej wody geotermalnej zastosowano dwie absorpcyjne pompy grzejne. Ciepło odebrane wodzie geotermalnej stanowi ok. 59% obliczeniowego zapotrzebowania miasta na ciepło i pozwala zaoszczędzić rocznie ok. 20 000 ton paliwa umownego.

Woda wypełniająca rurociągi ciepłownicze oraz obieg wysokotemperaturowy jest uzdatniana przy wykorzystaniu wymienników jonitowych oraz instalacji do odwróconej osmozy. Niskotemperaturowa (95/45°C) miejska sieć ciepłownicza jest wykonana w całości z rur preizolowanych, co zapewnia niskie straty przesyłu ciepła do odbiorców. Cała sieć przesyłowa jest wyposażona w instalację alarmową sygnalizującą powstanie i miejsce przecieku wody w wyniku nieszczelności rurociągu.

Sieć ciepłownicza o łącznej długości ok. 15 km doprowadza ciepłą wodę z ciepłowni geotermalnej do węzłów cieplnych poszczególnych odbiorców w mieście. Dwufunkcyjne wymiennikowe węzły cieplne, przygotowujące ciepłą wodę do celów centralnego ogrzewania i użytkowych, umieszczono w pomieszczeniach dawnych kotłowni węglowych, wykorzystując istniejące instalacje w zasilanych budynkach. Wszystkie węzły cieplne są wykonane w wersji energooszczędnej, pozwalającej na dokonywanie rozliczeń pomiędzy producentem ciepła a jego użytkownikami. Stały nadzór nad pracą systemu, dostosowanie parametrów wody grzejnej sieci do zapotrzebowania ciepła u odbiorców w dowolnym okresie, jego prawidłowy rozdział i wykorzystanie zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki energią prowadzony jest przez komputerowy układ zdalnego nadzorowania i sterowania. Przy projektowaniu i budowie pyrzyckiego geotermalnego systemu ciepłowniczego zastosowano najnowocześniejsze, ekonomiczne rozwiązania oraz urządzenia zapewniające racjonalne zagospodarowanie obfitych zasobów wód geotermalnych. Zbudowana ciepłownia geotermalna jest obecnie jedną z najnowocześniejszych w Europie. Pozyskana energia długo jeszcze będzie czynnikiem inspirującym rozwój miasta i gminy.

Schemat ideowy ciepłowni pokazuje rysunek


Procentowy udział wszystkich składników w kosztach energii cieplnej przedstawia się następująco: amortyzacja 50%, materiały, gaz, energia elektryczna 30%, płace i świadczenia na rzecz pracowników 10%, odsetki od kredytów 5%, pozostałe koszty 5%.

KORZYŚCI DLA MIASTA PYRZYCE ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWA CIEPŁOWNICZEGO:


  • udział energii geotermalnej w produkcji ogółem kształtuje się średnio rocznie na poziomie 60%.Uzyskany efekt ekologiczny jest znaczący dla miasta,
  • uzyskaną wolną moc można wykorzystać zarówno do włączenia pozostałych odbiorców (budynki komunalne z ogrzewaniem etażowym oraz domki jednorodzinne), jak również zaoferować potencjalnym inwestorom.


Opracowała Urszula Wojciechowska na podstawie referatu wygłoszonego przez prezesa Zarządu Stanisława Kulika podczas "Forum Geotermalnego" w Tychach. Artykuł zamieścił miesięcznik "Czysta energia" II/2004.


Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, woj. zachodniopomorskietel.: +48 91 88 11 300, fax: +48 91 506 55 00, email: starostwo@pyrzyce.plNIP: 8531457417, Regon: 811694584
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x